Almanach fotografii

Ogromne zainteresowanie fotografią, jakie ma miejsce w ostatnim stuleciu, sprawiło, że aktualnie zajmuje ona miejsce w wielu dziedzinach naszego życia. Sytuuje się pomiędzy hobby, a pracą, przejawiającą się w postaci teorii wykładanej na uczelniach, czy innych miejscach edukujących w tym zakresie, oraz w praktyce, której efekty widoczne są w czasopismach, galeriach i na bilbordach.

Czytaj dalej