Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

fotografia społeczna

Fotografia

Coś takiego nie może istnieć

Są wśród nas, ale wielu ludzi ich nie widzi, albo widzieć nie chce. Ich historie postanowiły opowiedzieć dwie młode białostoczanki. „Coś takiego nie może istnieć” to projekt wnurcie fotografii społecznie zaangażowanej o kobietach nieheteronormatwnych żyjących na Podlasiu. W swojej opowieści autorki akcji skupiają się wokół wykluczenia kobiet homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i queerowych w przestrzeni publicznej.

Read More