Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

esperanto

Polecamy

Uniwersytet międzynarodowego języka

„Uniwersytet Esperanto” to projekt mający na celu popularyzację międzynarodowego języka esperanto. Program wydarzenia składać się będzie z piętnastu spotkań, którego inauguracyjny wykład pt. „Idea języka międzynarodowego” odbył się 29 października 2013 roku.

Read More