Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

bukow

Film

Sputnik: zbrodnia i kara

Chwila nieuwagi za kierownicą może skończyć się zdarzeniem tragicznym. To właśnie wypadek samochodowy jest epizodem, od którego zaczynają się dwa filmy konkursowe tegorocznego Sputnika. W obrazach „Major” i „Dom na uboczu” ten katastrofalny incydent jest zarazem pretekstem do zastanowienia się nad kręgosłupem moralnym współczesnego człowieka.

Read More