Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

boris von brauchitsch

FotografiaRecenzje

Mała wielka historia

Fotografia od prawie dwustu lat jest wiernym przyjacielem człowieka w jego codziennym życiu. Niemalże każdy środek przekazu we współczesnym świecie wypełniony jest zdjęciami. Obrazy utrwalane na kliszach bądź cyfrowych matrycach stały się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla rzeszy współczesnych artystów.
 

Read More