Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

adam golec

Fotografia

Oblicza Cejlonu

Fotografie Adama Golca pozwalają wręcz namacalnie doświadczyć cejlońskiego piękna, poczuć urok miejsc nieskażonych współczesną cywilizacją oraz stanąć twarzą w twarz z ludźmi reprezentującymi nieznaną kulturę. A to wszystko w aromacie herbaty…

Read More