Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Społeczeństwo w szklance burzy

Marianna Fijewska
Artykuły o ludziach, którzy swoją działalnością wywołali burze. Zapowiedzi i recenzje materiałów o charakterze społecznym