Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Japier papier

Magdalena Grzybacz
Analogowe kolaże studentki, która klej ma zawsze pod ręką, a nożyczki są przedłużeniem jej ramienia, czyli coś z niczego