Kategoria: Japier papier

Magdalena Grzybacz
Analogowe kolaże studentki, która klej ma zawsze pod ręką, a nożyczki są przedłużeniem jej ramienia, czyli coś z niczego