Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Fotografia prywatnie

Marta Banaś
O fotografii bez wielkich słów i wzniosłych idei. O tym, co bliskie