Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

teatr ludowy

Teatr

Wszystko zaczyna się od „aha”

Mówienie: nie pij, nie pal, nie ćpaj nie działa. Nie da się rozwiązać żądnych problemów, a już szczególnie okresu dorastania, poprzez pouczanie. Inka Dowlasz, reżyserka i psycholog, twierdzi, że jedną z najskuteczniejszych metod wpływających na zmianę zachowania, również ludzi bardzo młodych, jest żywe konkretne doświadczanie, na przykład w twórczym procesie improwizacji. Dla niej bazą do pracy z młodzieżą jest teatr, a językiem rozmowy – spektakle, o czym opowiada Alinie Gutek.

Read More