Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Świeże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej