Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

prezydencja polski ue 2011

Recenzje

Podróż na Wschód

Jeszcze do końca września oglądać można wystawę „Podróż na wschód”, która rozrzucona jest po całej przestrzeni miejskiej Białegostoku. Twórcy, reprezentujący współczesne nurty, z całej Europy Wschodniej zabrali się w jednym miejscu, aby „sztuka wyszła do ludzi”.

Read More