Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

kuzniecow

ARCHIWUM

Ostatnie tchnienie Funka – kata z SS

Akcję mającą na celu zlikwidowanie generała Alfreda Funka przeprowadzono w październiku 1943 roku. Przewidywano, że zabójstwo tak ważnego niemieckiego oficera, piastującego kluczowe stanowisko sądownicze w Galicji przyniesie wymierny efekt psychologiczny i strategiczny. Wykonanie zadania powierzono sowieckiemu agentowi o pseudonimie Graczow, choaciaż w historii bardziej zapisało się jego nazwisko operacyjne – Siebert.

Read More