Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii