Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

femen

Film

Naga rewolucja

„Jestem Femen”  to film dokumentujący działanie ukraińskiej organizacji feministycznej  FEMEN. Oksana Shachko, Anna Hutsol, oraz siostry Inna i Aleksandra Shevchenko  to główne bohaterki filmu i zarazem założycielki FEMEN. Jak mówią same kobiety, celem działania organizacji jest zwycięstwo nad patriarchatem, a ich bronią nagość.

Read More