Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

białystok

Recenzje

Podróż na Wschód

Jeszcze do końca września oglądać można wystawę „Podróż na wschód”, która rozrzucona jest po całej przestrzeni miejskiej Białegostoku. Twórcy, reprezentujący współczesne nurty, z całej Europy Wschodniej zabrali się w jednym miejscu, aby „sztuka wyszła do ludzi”.

Read More