Kontakt

PDF – Magazyn studencki Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69, pok. 174, 00-927 Warszawa

telefon: 22 55 23 924
e-mailredakcja@pdf.edu.pl

Redaktor naczelny

e -mail: pawluc.adam@gmail.com

Spotkania redakcyjne we wtorki o 19.15.

Wydawca

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Koordynator wydawcy

Grażyna Oblas