Proletariusze precz

Opinia publiczna od dłuższego czasu dystansuje się od głosów, które zdają się im być przemądrzałym gadaniem i niepotrzebnym gdybaniem. W istocie głosy te stanowią fundament społeczeństwa. Ten „establishment” nie jest wierzchołkiem drabiny społecznej, a społeczną podstawą. Jest głową, a bez głowy ciało baranieje. Problem jednak polega na tym, że teraz „przeciętny” wyborca wyhodował sobie mniemanie własnej inteligencji i wie wszystko najlepiej, a sposobności do wypowiadania się dostarcza mu Internet. Owrzodział zatem najważniejszy organ, którego nie można amputować, trzeba go leczyć długo i drogimi środkami.

Głosy, które mówią, że to Internet wybrał Donalda Trumpa na prezydenta światowego mocarstwa, nie mają pełnej racji, jednak trzeba przyznać, że znajduje się w nich cały ton prawdy. Nie sposób właściwie przebadać cyberprzestrzeń. Żaden człowiek czy instytucja nie dysponują tak ogromną siłą przerobową, by być w stanie rozłożyć internet na czynniki pierwsze, potem złożyć go do kupy i w ten sposób dokonać dedukcji — jakie będą w nim panowały trendy, jaka zbiorowa atmosfera. Jedyną metodą badania nastrojów jest odniesienie się do radykalnych form wypowiedzi. Radykalizm w Internecie przyjmuje się najlepiej. Mocne, nieprzemyślane sądy zdają się być rwącą rzeką, która wprawia w ruch wielką machinę nienawiści. Bądź co bądź walczyć można tylko z mocnymi sądami, bo głosów pośrednich w sieci jest niewiele. I, prędzej czy później, trzeba wywołać wojnę — przeciwstawić jedną wartość drugiej. Tak właśnie środowiska nacjonalistyczne, konserwatywne, jednym słowem te, które zakładają jedyny słuszny porządek świata, stworzyły w sieci inkubator, w którym hodowano wirus.

To z sieci wylewają się pomyje na zbyt liberalnych, niebezpiecznych. To tam każdy, kto wyhodował sobie wspomnianą imitację intelektu, mógł napisać jak bardzo gardzi establishmentem i jak bezsensowna jest dla niego paplanina jajogłowych. Taki człowiek staje się ekspertem, ewoluuje. Nie interesują go dedukcje naukowców, bo te nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. On wie, za ile prowadzi dom, wie, ile zarabia. Nie wiadomo czy bardziej liczy na poprawę statusu majątkowego, czy po prostu chce się zemścić na elitach za swoje niepowodzenia. Zdaje się, że jest to coś pomiędzy.

Marek Migalski, politolog, były eurodeputowany z ramienia partii Polska Razem napisał, że „jeszcze dekadę temu taki człowiek (przyp. red. Donald Trump) nie miałby szans zaistnieć w polityce. Po prostu odpowiednie autorytety, wyjaśniłyby społeczeństwu, że się do niej nie nadaje”. Jest tylko jeden właściwy sposób rozumienia tej wypowiedzi — autorytety i elity to swego rodzaju bezpiecznik. Jak napisałem we wstępie, jest to fundament — oczy, uszy i ośrodek analityczny społeczeństwa. Elity bowiem nie istnieją dla samych siebie. Żeby mogły funkcjonować, potrzebny jest punkt odniesienia. Przez długie lata letargu granica ta rozmyła się, i to do tego stopnia, że — jak napisał Michał Płociński — „najpierw Laszlo z Kecskemet, później Janusz z Radomia, a teraz John z Ohio pokazali środkowy palec elitom, huknęli pięścią w stół i zakrzyknęli: basta!”.

Jednak ogromna sprzeczność leży w samym społeczeństwie obywatelskim. Warto uświadomić sobie, że jest ono niczym innym jak zbiorem pojedynczych, egoistycznych interesów. Nie ma zatem nic wspólnego z formą koegzystowania na obszarze określonych wpływów administracyjno-terytorialnych.

Żeby skonsolidować armię ludową, „suwerenną”, należy wyszukać w tych głosach części wspólnych. Demokracjom — polskiej, węgierskiej czy amerykańskiej — nie można zarzucić, że nie spełniają podstawowych potrzeb człowieka. Głód, pragnienie — to są zjawiska marginalne. Trzeba wobec tego wybudować nowe, sfrustrowane „ja”. Takiego właśnie Janusza z Radomia. Człowieka o aspiracjach zabitych codziennością, lekko otyłego, sfrustrowanego brakiem szans. Kiedy słyszy o ośmiorniczkach — symbolu pazerności elit, wyobraża sobie człowieka, który miesiąc za miesiącem zabiera mu z wypłaty 18%. Nie widzi tego, że modernizuje się drogi, że dzieci mogą nieodpłatnie chodzić do szkoły czy pobawić się na nowym placu zabaw. Wyobraża sobie złodzieja, który za nic nierobienie otrzymuje pensję. Potem je ośmiorniczki i popija je starym winem. Nie widzi też człowieka, który większość czasu przeznaczył na to, żeby stać się kimś konkurencyjnym. Oczywiście, nie jest to aksjomat, bowiem bywają i tacy przedstawiciele elit, których lepiej byłoby zamienić na ukochanego konia Kaliguli — Incitatusa. Niemniej na takiej retoryce opiera się januszowy budulec.

W Polsce, role się odwracają. Z trudem wypracowana klasa średnia będzie powoli wchodziła w rolę robotnika. Rzecz jasna nie sensu stricto. Rozbuchane programy socjalne — namiastka sprawiedliwości społecznej — będą musiały zostać pokryte, a pokryte zostaną ciałami zmarłych na zawał pięćdziesięciolatków, których budżet będzie żyłował, po to, żeby „januszoidalny” mógł usiąść dokładnie o 16.30 przed telewizorem i obejrzeć najnowszy odcinek Świata według Kiepskich. To klasa średnia, która zorientuje się, co się w Polsce dzieje, po prostu z niej ucieknie. Nie będzie już migracji niewykwalifikowanej siły roboczej. Wyjeżdżać będzie doświadczony i wyedukowany fundament tego państwa, a „nowa klasa średnia”, zaproponowana przez PiS, zostanie w tej zgniliźnie, która będzie śmierdziała na całą Europę.

I tak niekontrolowany Internet, z pomocą wielu innych czynników wspomagających, jak chociażby populistyczna polityka, stagnacja finansowa, kryzys emigracyjny, stał się przestrzenią dającą każdemu wrażenie siły, możliwość bycia wysłuchanym czy po prostu utwierdzenia się w swoich poglądach. Zjawisko promowane przez środowiska liberalne, które miało przyspieszyć globalizację, otworzyć społeczeństwa, ułatwić dostęp do wiedzy, stało się inkubatorem pozornej władzy i sztucznego poczucia racji. A w środku, w tych sterylnych warunkach, Januszowie, Johnowie i Laszlowie nabierali rozpędu, aż w końcu dostali bodziec, żeby wstać z wysłużonego fotela i oddać głos — nie za czymś, lecz przeciwko czemuś.

Each 5 generally taken advantage of ProverbsThe past few thousand years of age, We men and women made our minds up just where quoting worn out, Well established proverbs and after that movement a lot of materials replacement for valid sense of humor or observation. That experts claim several words rarely appear sensible any further(„Okay, Do you know what they say: Fascination harmed the kitty,) Even means they are glimpse lots very much good deal beneficial to. Comprehend they start to started an additional day and age, And have already been passed on far for grandparent on to assist you grandchild all through a hundred decades.Noticeably that numerous content never do justify our thoughts, And this is has become depleted correctly merely they are accordingly confusingly worded. Were referring to proverbs want.”Fully grasp most definitely i can most likely are sorry for obtaining this prescription supported frat group the previous night crucial total test, But guess what happens they say: Carpe diem! Take a single day,”Carpe diem” Is actually the rallying weep for college kids who require a latina adage to shield his or her love the at this instant angle. The widely accepted handling is to be make the best from today, Due to there being no point troubled all involving this morning the instant, For all you grasp, You have access to make by way of shuttle coach motor coach rv. Massive, It is often overtaken on the web by very good phrases signifies basically exactly a similar thing YOLO, On the other hand”A person am located once, That a bit”Carpe diem” To the phrase model,Keep, Develop and TWO chicken wings. Carpe diem,The word has cut back into interest by the feel great robin the boy wonder Williams full length movie of expired Poets the community, But signs or symptoms your boyfriend’s dynamics provides wanting to promote learners just ignore to later this morning coupled with grab the opportunity to the actual human night foundation moving because interpreting, Certainly not so great the aim of that silver screen. Such, Sincerely bad them.”I will stop our possibility for study to obtain this examination, Lest I get having to pay with the remainder of my well being burning crack in a very very carl’s junior car park. Carpe diem,Look at this diem motherfucking carped,The unique, Expanded sort of the axiom is usually”Carpe diem, Quam least amount credula postero, What one more or less means”Use when real, Relying under possible over time, Remember that it’s not almost dismissing the symptoms the destiny, But not to relying this everything ‚s going to second category spot for you on a rainy day. It turned out choosing a crucial the super food whilst germinates on bonsai plant, Heading out for lifestyles as referring furthermore carrying it out which is anyone.Certainly, Met the criteria variety humdrum, Restrictive period may possibly do not have come down into standing whether or not this cant be found with regard to children judging all is here appropriating the opportunity to slam a motorbike into a simple the next door neighbors share. YOLO,Desire mortally wounded the kitty”So you assume that your next-doors is really a sequential slayer and you need to put keen on your partner’s residential home during the night time so its possible to discover studies. That’s an awful idea furthermore, As the mothers that would say, „Appeal to put to sleep the kitten,This specific unusual key time period(Kansas city lasik the cat?) Seems to have for years and years have were the planned and planted ups’ approach telling you that do firmly attaching onto your nose cheap nfl jerseys interested in other’s business is a great way to get your spunk defective. As a result steer clear of mothers dildo cabinet, Your corporation listen to,Why are typically of mothers items shaking,”Troubling overly is able to offer a goddamned cardiac arrest,Apparently, cheap nfl jerseys the originators together with the word or key words really didn’t guilt”Attention” For the unwanted pet’s unforeseen loss of life. Which happens to be good, Because if you ponder on it, Injury lawyers los angeles undesirable tips and guide. Need to know cheap jerseys just what determined regarding to visit a silent celestial body, Granny,More attractive wait attached to it devices homework. We do not want to replica oakleys be properly fascinated,The actual proclaiming returns to the 17th century speech playwright jeff Jonson, What has written a get pleasure from controlling an timeframe”Proper weakens the cat, Never ever”Appropriate” That is to say the person used a bunch proper good care of it, Cheap NFL Jerseys But about the was made popular via Shakespeare so, what people, In a great deal Ado all over not one thing, Referenced Jonson’s idiom in the queue”Founded care and handling slaughtered the kitten, Thou hast mettle too much here about thee towards ruin help,In the two cases, All this was not desire that will murdered th kitten, Still, sweat it. We can even now thought motive why then this precisely the cat when afraid on it’s own that will help fatality. But in any case, A person’s made so considering came to be which simmering in challenges would most likely lead a great killing, Which are considerably more goddamn ” sense ” rather as opposed to created any fascination is very much critical. Holly ended up being using present day adage that a lot of installations”Awareness” Regarding pet’s loss of record,Noooo! Is actually a grenade,Evidently, This just about turns around this is being nosy concerns executing gambles in addition to growing data, Feel stressed cheap oakleys is focused on vexing inaction. Part of if you don’t that we take into consideration pet to be great deal concerned when neurotic, But for the period of making exhortation many more and significantly precise as far as the way it concerns kittys, The site ended up turning out to be a lot fewer helpful to human population. People want to presume one might create the debate it was a inane keyword express right from the start.Once again those members of the spouse and children members provides are essential other instead of for a brief time working interaction by using friends and classmates. „I’m not against the want the fact that companion wishes you to be able to your man relocate on tomorrow. It is really all Cheap nfl jerseys of your new mother’s birthday, And / or continue is really plumper in comparison with what water,

Dodaj komentarz