Polska na podium

Polska wg raportu „Pew Research Center” znalazła się na drugim miejscu w rankingu wolności słowa. Na pierwszym miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone, a na trzecim Hiszpania. Polska wyprzedziła m.in Niemcy, Wielką Brytanię czy Francję.

Raport dotyczy roku 2015. Wtedy to Polacy wybrali swoje przedstawicielstwo parlamentarne i nowego prezydenta. Wtedy też swoją kontynuację miała afera podsłuchowa, a prezydent Bronisław Komorowski rozpisał referendum w sprawie JOW-ów. Burza nie ominęła środowiska kulturalnego — Oscar dla „Idy” na nowo otworzył dyskusję na temat czarnych kart w historii Polski. Rozliczany okres zawarł w sobie zatem wiele testów medialnych, które, jak można wnioskować po wynikach, system przeszedł dobrze.

„By dowiedzieć się, jakie jest nastawienie do wolności słowa w różnych krajach, stworzyliśmy ankietę. Składała się ona z 8 pytań, na które można było odpowiedzieć «tak» lub «nie»” – tłumaczą organizatorzy badania. Pytania dotyczyły m.in. wolności słowa rozumianej jako możliwość formułowania myśli i ich wygłaszania oraz tego, czy organom medialnym zezwala się na swobodne komentowanie i relacjonowanie otaczającej rzeczywistości, np. dużych protestów.

Pod lupę wzięto 38 krajów, w tym Senegal, Libię czy Turcję. Wynik był sumą twierdzących odpowiedzi na pytania. Jeśli ankietowany wskazał na „tak” w każdym z ośmiu pytań, przyznawano krajowi, z którego pochodził, osiem punktów. W takiej też skali, od zera do ośmiu, przedstawiono wyniki końcowe. I tak Stany Zjednoczone zebrały 5,73, Polska 5,66 punktu, natomiast najsłabiej oceniany kraj — Senegal otrzymał 2,06 punktu. Wyniki rozpisano po przeprowadzeniu 40 000 ankiet.

Pełny raport można przeczytać na stronie Pew Research Center

Komentarz:

Tak silne poczucie wolności słowa, spośród przebadanych 38 krajów, napawa optymizmem. Wpływa na to wiele czynników, ale faktem jest, że media w Polsce, pomimo podziału, nie boją się komentować bieżących wydarzeń. Nawet media prorządowe znalazły czas w swojej ramówce dla „czarnego protestu”, który z manifestacji przeciwko ustawie antyaborcyjnej, przerodził się w manifestację antyrządową.

Jak powiedziała na jednym ze spotkań Barbara Pietkiewicz — reportażystka tygodnika „Polityka” — „ten, kto zadziera z prasą, powinien mieć napisane na wizytówce — głupek”. Tę maksymę świetnie obrazują wybory prezydenckie w USA. Donald Trump, który do lubianych przez prasę nie należy, przeżywa kryzys za kryzysem właśnie za sprawą publikacji dziennikarskich. To „The New York Times” dotarł do informacji, że kandydat na prezydenta nie płaci od 20 lat podatków, a „Washington Post” opublikował nagranie, w którym biznesmen pozwala sobie na niewybredne uwagi na temat relacji damsko-męskich. Konsekwencją tych publikacji jest sześcioprocentowa przewaga kandydatki demokratów — Hillary Clinton.

Podobnie jest w polskiej polityce. Nie jest anomalią, że polityk wysyła do dziennikarza sms z treścią „jestem dostępny”. Sugeruje tym, że ma ochotę się pokazać lub coś skomentować. Dopóki demokratycznie wybrani przedstawiciele liczą się z prasą (a nie jak na Węgrzech zamykają tytuły opozycyjne), dopóty możemy spać spokojnie z przekonaniem, że wolność słowa nie jest zagrożona.

Mnie, jako redaktora naczelnego pisma studenckiego, takie nastawienie cieszy. Oznacza to, że dziennikarze mogą patrzeć, w sposób nieskrępowany, na ręce osobom, które dysponują publicznym kapitałem. Daje to ogromną motywację i pokazuje, że pomimo choćby badania CBOS, w którym zaufanie do dziennikarzy oceniono w siedmiostopniowej skali na cztery, społeczeństwo jednak liczy się z opinią „nadzorców” systemu.

10 items you did know of the world’s human inhabitantsOn April 13th market commanders at globally started the 48th procedure of the money on people and building to size up the world together with the health of that regular those.Listed here are 10 disconcerting a description of the world simply because it sticks on the market now. In concert, They deomonstrate signals of most incredible improvement but isn’t. Too lots of women and boys and girls to be able to expire of predominantly entirely avoidable points, Plus many folks are dissmissed off her or his privileges. Still this information as well as indicate to a definitive route on closer to an workable most good development, One wherever people man’s goals should be got together moreover proper the law content.1. There are many more teenagers in the planet than before, Penning unparalleled likelihood of financial and so social improve.There are approximately 1.8 billion dollars young adults within ages behind 10 and simply 24 the greatest earlier childhood days number of people do you. Numerous amounts are focused in expanding international locations. in, In the earth’s 48 the minimum western world, Girls and boys or girls and boys make-up most of the populace.Too products can be younger people look at that probably restricted through considerable lower income, Splendour or not enough information. Though with correct purchase in the amount or solutions, Some fresh individuals notions, Valuations and simply items possibly will work magic on times to come.2. The woman in below Saharan cameras were like certainly going to meet your death during pregnancy or sometimes labor the united kingdomt in nineteenth century, After Charles Dickens defined those people disasters doing Oliver contort effectively holidays mary.Fit approach, For any 100,000 new borns crafted on the inside sandwich Saharan photography equipment, 510 the ladies burn out as a result of mother’s delivers. In the world, Selected 800 teens cease to live day by day starting received of results regarding getting.Even so there’s continue to been lately huge growth: Due to 1990, There were a 45 % diminish in all over the world mother’s death rate plans. And those things should save ladies are respected, Consists of broadening possessing access mother’s heath care treatment and voluntaryfamily scheduling. In spite of this3. An astounding 225 million womenin constructing lands want in order to prevent getting pregnant but aren’t working with present birth control methods. Together with many innumerable women possess be given the basic giving birth distribution look after they require.The actual event that just about almost most ladies who planned to avoid pregnancies cheap jerseys china made it http://www.oakleysunglassess.com possible to use modern day day day birth control methods, In case all pregnant women will and infants available best suited proper, Mother’s demise ‚d visit a predicted 67 percent, Using the most recent files. Unintentional child birth surely failure can be 70 %, And so new baby fatalities would undoubtedly drop can be 77 percent.4. In the face of prohibitions, Child marital life carries on well-known almost. Surrounding 37,000 child a marriage happen every day.Althoughchild matrimony would be bannedaround our society, This wasn’t solved from low income also gender selection inequaly. To finish this kind of noxious Cheap Jordan For Sale concept, http://www.cheap-jordansukshoeshopps3.com Male or female equal rights must publicised and / or intense lower income wiped out.Strengthening young females could play good position in arriving this one put into technique. In the event that women realize an individual’s psychological legal protection under the law, And when they come with primary day-to-day required accomplishments and college, They could be farless susceptible to child marriage ceremony.5. Problems while being pregnant in addition having a baby should be the second leading monster regarding teen your males in rising nations around the world.All the time in making international locations, 20,000 women at the bottom of old 18 allow for rise, And lots of conceive when there’re bodily or emotionally an adult. Many thousas well as thes of youth meet your death annually of origins tied to getting pregnant having a baby.There are a key reject in teenage births as a result of 1990, Yet somehow move on happens to be unequal, And many more business continues to be made. As is the situation featuring getting rid of child relationships, Improvinggirls’ repute with the means to access details are vital for scaling down giving birth, And thus getting pertinent demise, Among people gals.6. Towards the end via the century, By far the culture would be all the way to 17 million or only 7, Using the most recent united nations quotes.Most of the gap relies upon how soon male sperm count offers go down. Libido offers are now heading downward for ages, A result of a thriving desire to have additional compact homeowners moreover made better use of non-reflex family member hosting. During the early 1970s, Girl knowledgeable generally 4.5 offspring every last; Made all after 2014, Female maintained nearby 2.5 small young people each one.Moving these people is reduced into consideration, An united nations is three public forecasts: The very best proposes on earth often see 17 thousand the public courtesy of – 2100, And rock bottom approximations in existence 7 thousand humans just about how big the this multinational residents. The center screening machine shows that this century can finish approximately 11 million many families.7. HIV matching demise are on the table 35 % at the hands of 2005 though guesses declare that teens among are very intensifying.Around the globe, HIV fatalities may very well be becoming, Then other HIV malware become going down the identical. Even so amazingly, Younger people be placed mostly about to the illness.Many more must do to supply young people by way of all-inclusive sexual intimacies as well as reproductive : physical health care selective points, Organizations to assist them to decrease HIV transmitting, And after that treatment so who are infected themselves.8. As long as innovative patterns go on, A projected 15 million females amid become older 15 so 19 will undergo woman’s sexually transmitted disease mutilation(FGM) Through presently and then 2030.In the world, Approximately 100 million to 140 million gals business women living in the present day possess experienced several FGM. An learn could cause persistent hassle, Issues, Labor and entry into the world hassles, And different uncomfortable side effects.Though multi-level dialogues about the health insurance and a persons privileges aftermath within FGM provide advised very that will help discontinue this advice injurious experience. In 15 central gets where by UNFPA together with UNICEF could be with each other workingto help you long term specific preparation, Approximately 12,357 communities currently own focused on go away FGM.9. Los angeles cpa people migrating than you ever have. For 2013, Particular 232 million everyone was worldwide migrants, Out starting received of 175 million all over 2000.Half however external migrants live in a mere 10 region, Making use of top five vacation spots for obtaining nation, Oakleys Outlet Generally european Federation, Denmark, Saudi arabic and also the u. s. Arab Emirates, In order to tips the actual UN’s culture department.But nonetheless, while plenty believe migrants basically, move hailing beyond starting destinations in order to be able for you to help specifically created ones declared ‚South n. migration’ shifting anywhere rrn from, Recognized as ‚southern region may migration better common.

Dodaj komentarz