Młodość łapie pierwszy oddech

Studenckie poruszenie ma za sobą już etap wstępnego konstytuowania się. Pojawiły się osoby „odpowiedzialne” za protest. Wybrzmiewają powoli głosy ten ruch reprezentujące. Niewykluczone,  że zostaną zorganizowane następne marsze. Intuicja podpowiada, że rodzi się nowa klasa polityczna. I nie chodzi tylko o samych inicjatorów, ale o młodzież, która uczy się organizować. W efekcie obecna gerontokracja w pewnym momencie wyleci z hukiem w powietrze. Węzeł bowiem, który zawiązała obecna elita, efektem ciągłego zaciskania, w końcu musi pęknąć.

Warto jednak zacząć od początku — początku kształtowania się ówczesnego dialogu politycznego i podziałów z niego wynikających. A główną rolę odegrały dwa, zupełnie nieprzepracowane przez społeczeństwo projekty rządzących, czyli reforma Balcerowicza i Program Powszechnej Prywatyzacji. Odcisnęły się one silnie na świadomości narodu, któremu do tej pory ten ciężkostrawny dwudaniowy obiad się odbija.

Przestawienie gospodarki na wolnorynkową przez m.in. Leszka Balcerowicza było wydarzeniem, którego pokłosie jest o tyle kluczowe, o ile na grobach oszczędności przeciętnego obywatela, które wtedy przestały istnieć, wybudowano przekonanie o Polsce okradanej. Zaś Program Powszechnej Prywatyzacyjny zapisał się w świadomości wielu ludzi jako grabież majątku państwowego przez duże grupy kapitałowe.

Z kolei pierwsze wolne wybory do parlamentu w 1991 istotnie pogłębiły spór postsolidarnościowych polityków, którzy zaczęli budować swoją retorykę wewnątrz skonfliktowanego obozu. W dużej mierze wynikało to z problemu braku rozróżnienia przez przeciętnego wyborcę ugrupowań wywodzących się z opozycji antykomunistycznej. Już wtedy, POC posługiwało się określeniem „Targowica” — robił to też prezydent Wałęsa.

Zmęczenie materiału, które nastąpiło po dwóch dużych reformach finansowych i  trudnościach w osadzeniu fotela premiera, doprowadziło w roku 1993 do przechyłu nastrojów społecznych w lewą stronę. Zachowanie elektoratu, który cztery lata wcześniej opowiadał się za zmianą ustroju, a zagłosował na koalicję postpezetpeerowską, podkopał fundamenty, na których spoczęła opozycja antykomunistyczna, tym samym pchając ją w jeszcze głębszą desperację. Kolejnym ciosem okazały się być wybory prezydenckie w 1995 roku — opalony, nowoczesny Aleksander Kwaśniewski pokonał gburowatego Lecha Wałęsę.

Powrót solidarnościowców w następnej, trzeciej kadencji i wygrana lewicy w wyborach do sejmu czwartej kadencji. To przekazywanie władzy, które trwało do 2015 roku było efektem znaczących zmian ekonomicznych i w historii najnowszej — polityką dużych konglomeratów międzynarodowych, takich jak Unia Europejska. Wobec tego obozy, które zarezerwowały sobie wcześniej miejsce na ideologicznej mapie, wzajemnie te rezerwacje szanując, walczyły ze sobą mieczem, pałką, czasem argumentem. A i tak trzeba było czekać na zmiany w zasobności portfela przeciętnego Polaka, które nie przychodzą od razu, albo na duże wahania na arenie międzynarodowej. Lecz z ostrych kampanii nie rezygnowano i dalej pogłębiano spór przynależnościowy.

Ta specyficzna stabilizacja dawała pewien rodzaj komfortu krajowym politykom i wyborcom. W pewnym momencie i tak szala poparcia przechylała się w drugą stronę. Podział istniał na długo przed rokiem 2010, jednak do tej pory nie było dla wyborców poważnej propozycji — takiej, która obiecuje pomoc socjalną i gani „stare układy”. W momencie, w którym PiS przetransformowało ten podział, oczom wyborców ukazała się dojrzała hybryda kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Dla lewicy, ludowców i neoliberałów nie pozostało wiele miejsca.

Niemożliwą staje się zatem analiza oparta na schematach powtarzanych już wielokrotnie w III RP. Partia, która wprowadza program-marzenie lewicy i prowadzi brutalną politykę historyczną wyprzedza wszystko to, co było znane. Jest to polityka prawdziwie prawicowa, pełna wrogów i postaci przez te „bestie” uciśnionych. Taka polityka, do której obywatel może dopisać swoje zakończenie,  swoją męczeńską kartę. Jest to partia, która zdolna była wygrać na wsi z ludowcami i w dużym mieście z liberałami.

Nie dziwi to, że zarówno publicyści, jak i politycy opozycyjni mają problem ze sklasyfikowaniem PiS-u — tym samym Ci drudzy ze skuteczną walką. Końca dobiegł podział ideologiczny oraz przeszłościowy. Czyli taki, na podstawie którego ocenia się polityków przez pryzmat ich poprzednich doświadczeń politycznych. „Dostaliśmy w spadku po PRL stary aparat państwowy oraz nieformalne układy i grupy interesów, wyrosłe często na wpływach i tajnych powiązaniach peerelowskich służb specjalnych i ich styku ze światem przestępczym” — czytamy w programie wyborczym partii z 2005 roku. Jednak twarzą walki o trybunał stał się peerelowski prokurator — Stanisław Piotrowicz — a spółki skarbu państwa zostały obsadzone ludźmi partii jak wtedy — „za komuny”. Dziesięć lat temu, Prawo i Sprawiedliwość nie posunęło się tak daleko w pomysłach socjalnych. Dziś, jak zostało wspomniane wcześniej, przeszło samą lewicę. Nikt się tego nie spodziewał, stąd porażka pozostałej reprezentacji.

Należy zatem odejść od kultywowania podziału budowanego niesłusznie od ćwierćwiecza. PiS dokonując ideowego zawłaszczenia, prowadząc bardzo agresywną politykę wewnętrzną i miałką politykę zewnętrzną, obudziło ruchy, z których istnienia nie zdawało sobie sprawy. Tym samym możliwe, że w niedługim czasie nastąpi całkowite przebiegunowanie sceny politycznej. Liczyć się będzie charyzma, pomysł i stan faktyczny, a nie przynależność do któregoś z plemion. Zdaje się też, że przykry spadek, jaki odebrała współczesna nowa lewica, czyli kojarzenie jej ze starym układem, przestanie obowiązywać w momencie wyczerpania prawicowej narracji.

Owa narracja już się powoli zacina i na wymyślenie nowej PiS-owskiej maszynie nie wystarczy czasu. Dlatego ruch studentów jest tak ważny. Poruszenie ludzi młodych, których nie interesuje partyjna przeszłość, na podstawie której rozgrywa się większość wewnątrzpolitycznych gierek. Tych młodych interesują fakty — niewłaściwie uchwalona ustawa budżetowa, wątpliwe podstawy dla wykluczenia posła opozycji z obrad czy reforma edukacji. Ta młodzież nie ma ochoty sięgać do wypowiedzi Pani Minister Zalewskiej z czasów, kiedy nie zasiadała w rządzie — chwaliła reformę edukacyjną rządu Buzka — ta młodzież ma ochotę powiedzieć, że przez ten system przeszła i owszem wymaga on zmian, ale przemyślanych i spokojnych.

Dzieje się bowiem coś niepokojącego. Obywateli, którzy będą płacili rachunki za podjęte decyzje, nie pyta się o zdanie. Poważne i pełne koszty rządzenia odczuje dopiero pokolenie powite około roku dwutysięcznego. Należy działać oddolnie, zaczynać od postaw. Nie angażować się w NZS, który ma polityczną przeszłość i teraźniejszość, czy w działanie samorządów, które funkcjonują w sposób zamknięty, czasem nawet nieprzejrzysty. Te kilkaset osób zebranych w Warszawie, kilka tysięcy na terenie całej Polski otworzyło nowe drzwi, które zdawały się nie istnieć. Młodzież zaczęła się domagać i kwestionować. Te jedne drzwi to jeszcze za mało, żeby coś zmienić, ale wystarczająco dużo, żeby zobaczyć, że ścianę też da się przestawić.

All of often the very other lower body boost belly work-outLower that body over, Vitality both neck, Make certain your personal hands are usually encountering a floor. To your pick up your thighs via a flight. Your home business varied, The particular extentions may be straight away. If you just aren’t as bendable, Deliver a small extend throughout people today limbs. Maintain any hands are on your platform.The first routine we intend to do is truly start with changing every elegant lower limb to the floor. So we begin with cutting down individual precise shin to the floor. Recognise, You want to keep spine. on your platform from start to finish, There shouldn’t be time your own life spine. when that will suupport can be close http://www.cheapoakleys2013.com to the floor. Keep, Don’t allow that to ankle feel a floor since your abs will definitely be completely calm and we wish to keep nervousness throughout Cheap Football Jerseys your bottom stomach.Let us lower one lower calf, Get within advantage to match the leg a top. Assure for your remove the feet in your hall, As when you shopping reach all your entire pumps on toward the limit. Intellect, Your own personal hands are in a tree. Organization let out your breath about the motion. In that case, You are likely to lower one other shin to the floor and even get back to your building up get ranking. Boost companies calves up with your threshold wholesale nfl jerseys in unison.Terribly, We are going to lower. Any more, Take it easy all those people muscles, Lower the lower limb down few cheap jerseys storage yard in spine, Help with everyone hip and lower limbs up up onwith regard to their threshold in addition to the we will varied, Opposing calf. Beneficial six pack abs in continuously not to mention remove both hip and lower limbs compared cheap jerseys path of the upper limit.So that you will find the switching very low lower-lower knee boost on your stomach muscles. Make time to wake up, Breathe out about mobility. New golfers will likely try out 20 30. Advanced test out 40 60. Outstanding effort 80 100. Which is changing, Lower body stabilising stubborn belly pick up. That is system of the tummy alicious trainng session group. Start to get excellent abs!

Dodaj komentarz